10-jarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Als u pas gebouwd of verbouwd hebt, gaat u ervanuit dat uw woning in perfecte staat is. En terecht. Komt er alsnog een gebrek naar boven, dan wilt u dat dit zo snel mogelijk in orde wordt gebracht door de verantwoordelijke bouwspecialisten. Zonder zelf voor de kosten in te staan. Door de nieuwe regelgeving betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid kan u op beide oren slapen.

Vanaf 1 juli 2018 is niet langer enkel de architect maar ook de aannemer wettelijk verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook voor andere dienstverleners in de bouwsector geldt dit. Denk maar aan studiebureaus of landmeters. Dit is het gevolg van de wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid die op 9 juni 2017 gepubliceerd werd in het staatsblad. Lees de volledige wettekst.

Beter verzekerd bij Horemans Houtskeletbouw

Met een goede voorbereiding, duurzame materialen en vakmensen beperkt u het risico op gebreken tot een minimum. Zo gaan wij te werk bij Horemans Houtskeletbouw. Moest er alsnog iets misgaan, dan kan u erop vertrouwen dat er altijd een oplossing is. Wij zijn namelijk nu reeds beter verzekerd dan wat de verplichte verzekering inhoudt:

● de A.B.R.-polis: tegen alle mogelijke schade tijdens de bouw (alle bouwplaatsrisico)
● de BA-verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitgevoerde werken

Heeft u bouwplannen? Als u nu intekent bij Horemans Houtskeletbouw, vermijdt u de extra kost van de verplichte verzekering. Contacteer ons.