DE BOUWSECTOR MAAKT EEN VERSCHUIVING NAAR HOUT DOOR

Terug naar het overzicht

DUURZAAM BOUWEN MET HOUT

De transitie naar duurzaam bouwen is volop gaande, waarbij vanaf 2030 alleen nog maar klimaat neutrale nieuwbouw is toegestaan in de EU. Hout is een uiterst geschikt bouwmateriaal hiervoor, omdat het CO2 opslaat en een lokale, hernieuwbare grondstof is die perfect past binnen een kringloopeconomie.

De EU kampt met een aanzienlijk tekort aan woningen, en de vraag naar betaalbare woonruimte neemt voortdurend toe door de continue bevolkingsgroei en de verstedelijkingstrend waarbij mensen van het platteland naar de stad trekken. De politiek heeft deze behoefte erkend en stimuleert momenteel de woningbouw op ongekende schaal. Het wordt echter een uitdaging om zowel de klimaatdoelen in de bouwsector te bereiken als voldoende betaalbare woonruimte te creëren. Bovendien moet rekening worden gehouden met recente ontwikkelingen in de branche, aangezien de vraag naar woningbouw is afgenomen als gevolg van sterk gestegen materiaal- en energieprijzen. Bouwbedrijven worden geconfronteerd met annuleringen omdat opdrachtgevers door de hogere rente en sterke inflatie minder kunnen investeren.

DE EU ALS VOORLOPER IN KLIMAATACTIE

Tegen 2050 moet Europa zelfs klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken, zal vanaf 2030 alleen nog maar klimaatneutrale nieuwbouw worden toegestaan.

Bij subsidies voor bouwprojecten zal in de toekomst rekening worden gehouden met de hoeveelheid grijze energie of uitstoot. Grijze energie verwijst naar de energie die nodig is gedurende de gehele levenscyclus van een bouwproject, inclusief productie, opslag, transport, verkoop en uiteindelijke sloop van een gebouw. Op dezelfde manier verwijst grijze uitstoot naar de uitstoot die ontstaat tijdens de productie van het gebruikte bouwmateriaal. Volgens VN-schattingen draagt dit bijna 40 procent bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Meer dan de helft van de gebruikte grondstoffen wordt verbruikt door de bouwsector. Het verminderen van grijze uitstoot kan worden bereikt door te kiezen voor bouwmaterialen en -methoden die rekening houden met de volledige levenscyclus.

CIRCULAIRE ECONOMIE: OPTIMAAL GEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN

Om zowel de levensstandaard te behouden of te verbeteren als het milieu te ontzien, moeten economische groei en de vraag naar grondstoffen van elkaar losgekoppeld worden. De circulaire economie biedt hiervoor mogelijkheden en vormt een essentiële bouwsteen in de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast zorgt de circulaire economie voor een onafhankelijkheid van toeleveringsketens en uiteindelijk zelfs voor kostenbesparingen.

HOUT HET GESCHIKTE MATERIAAL

Hout voldoet aan beide essentiële aspecten van een circulaire economie. Het is een veelzijdig bruikbaar materiaal dat herhaaldelijk kan worden gebruikt om producten te maken. Uiteindelijk kan het ook dienen als brandstof voor rest- en afvalstoffen. De houtsector is een voorbeeld bij uitstek van de implementatie van een circulair systeem omdat hout een lange levensduur heeft. Het veroorzaakt minimale afvalstoffen, omdat bijna alle bijproducten van houtbewerking kunnen worden gebruikt als grondstof voor andere processen. Van boomstammen wordt fineerhout en massief hout gemaakt, vervolgens worden er op spaanders en vezels gebaseerde producten geproduceerd. Het einde van de levenscyclus omvat biologische afbraakbaarheid of het gebruik als optimale thermische brandstof. Daarnaast heeft hout nog andere voordelen: het is een hernieuwbare en lokale grondstof waarin CO2 langdurig wordt opgeslagen. Hierdoor heeft de woningbouw met hout de laagste grijze uitstoot binnen de bouwsector.