DE BOUWSECTOR MAAKT EEN VERSCHUIVING NAAR HOUT DOOR

Terug naar het overzicht

DE BOUW KIEST STEEDS VAKER VOOR HOUT ALS TREND

De overgang naar duurzame bouw is in volle gang. Vanaf 2030 is het plan dat in de EU enkel nog klimaatneutrale nieuwbouw wordt toegestaan. Hout is een uiterst geschikt bouwmateriaal hiervoor, omdat het CO2 opslaat en een lokale, hernieuwbare grondstof is die uitstekend past bij een kringloopeconomie. De bouw van houten huizen is enorm in opkomst.

In de EU is er een aanzienlijk tekort aan woningen. De behoefte aan betaalbare woonruimte groeit gestaag, aangezien de bevolking onophoudelijk blijft groeien en mensen van het platteland naar de stad verhuizen. Dit heeft de politiek doen inzien, en momenteel wordt de woningbouw op ongekende wijze gestimuleerd.

CIRCULAIRE ECONOMIE: OPTIMAAL GEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN

Om de levensstandaard te behouden of te verbeteren en tegelijkertijd het milieu te ontzien, moeten economische groei en de vraag naar grondstoffen van elkaar worden losgekoppeld. Dit kan mogelijk worden gemaakt door de circulaire economie. Het is een essentiële bouwsteen voor het bestrijden van klimaatverandering. Bovendien zorgt de circulaire economie voor onafhankelijkheid van toeleveringsketens en leidt uiteindelijk zelfs tot kostenbesparingen.

Bij het kiezen van het juiste materiaal zijn er twee belangrijke aspecten in een circulaire economie. Enerzijds moet het materiaal veelzijdig bruikbaar zijn als grondstof (niet alleen als brandstof), anderzijds moet het cascaderen van het materiaal mogelijk zijn. Dit betekent dat een grondstof meerdere keren achter elkaar kan worden gebruikt om verschillende producten te maken. Uiteindelijk wordt aan het einde van het cascadegebruik het restafval en bijproducten gebruikt als brandstof.

EEN AANHOUDENDE TREND: BOOMENDE ELEMENTENBOUW

Een ander bouwsysteem is de boomende elementenbouw, want met hout kan snel milievriendelijk en voordelig worden gebouwd. Hout heeft hele goede isolatiewaarden, wat er voor zorgt dat houten huizen goede energieprestaties leveren. Zo kan serieel en modulair bouwen en het plaatsen van extra verdiepingen gelijktijdig bijdragen aan het oplossen van het woningtekort en aan het beschermen van het klimaat.