HET BELANG VAN REGENWATEROPVANG IN TIJDEN VAN WATERSCHAARSTE

Terug naar het overzicht

WAAROM REGENWATER OPVANGEN?

Water is een kostbare hulpbron, vooral in droge tijden, zoals de afgelopen zomers. Het bewust omgaan met water, waterrecuperatie en infiltratie zijn daarom cruciale aspecten voor de toekomst. Het opvangen van regenwater kan niet alleen helpen om de ecologische voetafdruk te verminderen, maar ook om te besparen op de waterfactuur. Door regenwater te gebruiken voor bepaalde taken in en om het huis, zoals het doorspoelen van het toilet of het besproeien van de tuin, hoeft er minder leidingwater te worden gebruikt en kan er dus geld worden bespaard. Bovendien is regenwater zachter en beter voor planten dan leidingwater.

NIET ENKEL VOOR JEZELF EEN GOED IDEE!

Het is ook belangrijk om te vermelden dat het infiltreren van regenwater niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de omgeving waarin je woont. Wanneer er in een stad veel regenwater wegspoelt via de riolering, kan dit leiden tot overstromingen en wateroverlast. Door regenwater in de bodem te laten infiltreren, wordt dit voorkomen en wordt het grondwaterpeil aangevuld. Zo draag je als individu bij aan het verminderen van de wateroverlast in de stad en het behoud van een gezonde leefomgeving.

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

Regenwater kan worden opgeslagen in ondergrondse regenwaterputten of bovengrondse watertanks. Hierna kan het gebruikt worden in de tuin, voor het spoelen van toiletten of als drinkwater voor de kippen. Het infiltreren van regenwater kan op verschillende manieren worden gedaan, zoals via infiltratieputten, waterbekkens of wadi's. Het verminderen van verharding en het vergroten van groen in de tuin kan ook helpen om regenwater te infiltreren.

Het kan zelfs zijn dat het opvangen en gebruiken van regenwater in sommige gebieden gestimuleerd wordt door de overheid. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies beschikbaar voor het aanleggen van een regenwaterput of het vergroenen van de tuin. Het is daarom de moeite waard om na te gaan welke mogelijkheden er zijn in jouw regio en welke voordelen hieraan verbonden zijn.

OOK INTERESSANT VOOR BEDRIJVEN

Tot slot is het van belang om te vermelden dat het opvangen en infiltreren van regenwater niet alleen interessant is voor individuen, maar ook voor bedrijven en overheden. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld de daken van hun gebouwen gebruiken om regenwater op te vangen en te gebruiken voor hun bedrijfsprocessen.

Overheden kunnen bijvoorbeeld in stedelijke gebieden groene daken aanleggen, waarbij regenwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd. Op deze manier kunnen ook grote organisaties bijdragen aan de reductie van de watervraag en het verminderen van wateroverlast in steden.